wrapper

Aktuális

Rendeletek

4/1995. (II. 27) rendelet a Zsámbék közigazgatási területéhez tartozó Nyakas-hegy védetté nyilvánításáról

9/2003. (VI. 4.) rendelet az utcák elnevezéséről

11/2005. (III. 02.) rendelet a magántulajdonú ingatlanokon megvalósítandó tömbfeltáró utak létesítéséről

14/2005. (07.04.) rendelet a Helyi építési szabályzatról

10/2006. (VI. 28.) rendelet Zsámbék Város címeréről, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról

1/2008. (XII. 10.) rendelet a parkolásról, és a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról

14/2008. (IV. 16.) rendelet az étkezési nyersanyagnormákról és a térítési díjak megállapításáról

26/2008. (IX. 11.) rendelet a közterület felügyeletről

23/2009. (IX. 23.) rendelet egyes ingatlanok helyi természetvédelmi oltalom alá helyezéséről

31/2012. (XI. 20.) rendelet az állattartásról

5/2013. (II. 01.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetbe)

35/2013. (XII. 09.) rendelet Zsámbék város közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül

8/2014. (IV.28.) rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

11/2014. (VI. 27.) rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről

17/2014. (IX. 29.) rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2015. (III. 30.) rendelet a mezei őrszolgálatról

14/2015. (IX. 24.) rendelet Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

15/2015. (XI. 01.) rendelet a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól

19/2015. (XII. 01.) rendelet a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárás rendjéről

5/2016. (II. 12.) rendelet a 2016. évi költségvetéséről

13/2016. (V. 27.) rendelet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

16/2016. (VI. 30.) rendelet a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról

18/2016. (VI. 30.) rendelet a köztisztaságról és környezetvédelemről

22/2016. (IX.30.) rendelet a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.12.) számú rendeletének módosításáról

24/2016. (IX.30.) rendelet a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról

26/2016. (X.28.) rendelet korlátozott várakozási terület kijelöléséről és használatának szabályairól

27/2016. (X.28.) rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.12.) rendeletének módosításáról

1/2017. (I.30.) rendelet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2/2017. (II.15.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

3/2017. (III.06.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.12.) rendeletének módosításáról

4/2017. (II. 27.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

6/2017. (V.29.) rendelet a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

7/2017. (VI.30.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (11.15.) számú rendeletének módosításáról

8/2017. (VI.30.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és létesítésének feltételeiről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről

9/2017. (VI.30.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2017. rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (11.15.) számú rendeletének módosításáról

11/2017. (IX. 01.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

12/2017. (X. 30.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2017. (XII.04.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről

15/2017. (XII. 04.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

16/2017. (XII. 18.) rendelet Zsámbék Város Településképi rendeletéről

1/2018. (I. 29.) rendelet a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2/2018. (I. 29.) rendelet a Helyi építési szabályzatról szóló 14/2005. (07. 04.) rendeletének módosításáról

3/2018. (II.13.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

4/2018. (II. 23.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) rendeletének módosításáról

5/2018. (04.05.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (II.27.) számú rendelet módosításáról

6/2018. (IV.27.) rendelet a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról

7/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

8/2018. (VI.29.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) számú rendeletének módosításáról

10/2018. (X.26.) rendelet Zsámbék Város közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről,ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül 35/2013.(XII.09.) önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről

11/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet az építményadóról

1/2019. (II. 01.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 13.) számú rendeletének módosításáról

3/2019. (II. 02.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2016. (IV. 29.) számú rendeletének módosításáról

4/2019. (II. 02.) rendelet a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

5/2019. (II.18.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

6/2019. (III. 01.) rendelet a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2015. (XI.01.) rendelet módosításáról

7/2019. (III. 01.) rendelet a közterületek használatáról szóló 2/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

8/2019. (III.01.) rendelet a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 24/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel

9/2019. (II. 28.) rendelet a Helyi építési szabályzatról szóló 14/2005. (VII. 04.) rendeletének módosításáról

10/2019. (IV.01.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (II. 27.) rendelet módosításáról

11/2019. (IV. 29.) rendelet a korlátozott várakozási terület kijelöléséről és használatának szabályairól szóló 26/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2019. (V. 24.) rendelet Zsámbék Város Képviselő-testülete 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

13/2019. (V. 24.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2016. (IV. 29.) számú rendeletének módosításáról

14/2019. (V. 24.) rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteiről

15/2019. (VII.02.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 18.) számú rendeletének módosításáról

16/2019. (VII. 02.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

17/2019. (VII. 29.) rendelet a Zsámbék Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelet módosításáró

18/2019. (VII. 29.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 14/2005. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2019. (IX. 27.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 18.) rendeletének módosításáról

20/2019. (X. 31.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

21/2019. (XI. 29.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 18.) rendeletének módosításáról

22/2019. (XI. 29.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 14/2005. (07. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2019. (XI. 29.) rendelet a belváros forgalmi rendjéről

24/2019. (XI. 29.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak nem közlekedés célú igénybevételéről

25/2019. (XI. 29.) rendelet a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

26/2019. (XI. 29.) rendelet a talajterhelési díjról

27/2019. (XI. 29.) rendelet a telekadóról

1/2020. (I. 31.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2/2020. (I. 31.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 18.) rendeletének módosításáról

3/2020. (III. 06.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

4/2020. (III. 27.) rendelet-tervezet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (11. 27.) számú rendelet módosításáról

6/2020. (IV. 10.) rendelet a a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályairól

7/2020. (IV. 16.) rendelet a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 18/2016. (VI. 30.), és a közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának következményeiről szóló 5/2013. (II. 01.) önkorkormányzati rendeletek módosításáról

8/2020. (IV. 17.) rendelet a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályairól

9/2020. (IV. 24.) rendelet a kijárási korlátozással összefüggésben 2020. április 25-26-i hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről

10/2020. (V.01.) rendelet a a kijárási korlátozással összefüggésben 2020. május 1.-3.-i hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről

11/2020. (V. 01.) rendelet a zsámbéki piac látogatásának rendjéről

12/2020. (V. 05.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és létesítésének feltételeiről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének módosí

13/2020. (VI. 02.) polgármesteri rendelet a 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

14/2020. (VII. 02.) rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

15/2020. (VII. 02.) rendelet a Zsámbék Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 14/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelet módosításáró

16/2020. (VII. 02.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 20/2019 (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2020. (VII. 02.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (l. 31.) számú rendeletének módosításáról

18/2020. (IX. 04.) rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XIl. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2020. (IX. 28.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) számú rendeletének módosításáról

20/2020. (IX. 28.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról

21/2020. (X. 30.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) számú rendeletének módosításáról

22/2020. (X. 30.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2020. (XI. 30.) rendelet az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatásvizsgálat és indoklás a 23/2020. (XI. 30.) rendelethez

24/2020. (XII. 7.) rendelet az egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 23/2020 (XI. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

1/2021. (II. 10.) rendelet a Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2021. (II. 16.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (III. 30.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

4/2021. (V. 5.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021. (V. 26.) rendelet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021. (V. 27.) rendelet a 2020. évi zárszámadásról

7/2021. (VI. 25.) rendelet a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2021. (VI. 25.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

9/2021. (VII. 30.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2021. (VII. 30.) rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 21/2014. (XII. 01.) rendelet módosításáról

11/2021. (VII. 30.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 20/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021. (VIII. 27.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2021. (IX. 30.) rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

15/2021. (XI. 25.) rendelet a kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásáról

16/2021. (XI. 25.) rendelet a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2021. (XI. 25.) rendelet Zsámbék Város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

18/2021. (XI. 25.) rendelet Zsámbék Város saját halottjává nyilvánításról

19/2021. (XI. 25.) rendelet köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 18/2016. (VI. 30.) rendelet módosításáról

20/2021. (XI. 25.) rendelet a telekadóról szóló 28/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2021. (XI. 25.) rendelet a magánszemély kommunális adójáról szóló 31/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2021. (XI. 25.) rendelet az építményadóról szóló 11/2018. (Xl. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2021. (XII. 08.) rendelet az építményadóról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

24/2021. (XII. 08.) rendelet a telekadóról szóló 20/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

25/2021. (XII. 08.) rendelet a magánszemély kommunális adójáról szóló 21/2021. (Xl. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

1/2022. (I. 28.) rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2020. (VII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2022. (II. 15.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

4/2022. (III. 11.) rendelet a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022. (IV. 05.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2022. (IV. 05.) rendelet az étkezési nyersanyagnormákról és a térítési díjak megállapításáról szóló 14/2008. (IV. 16.) rendelet módosításáról

7/2022. (IV. 29.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

8/2022. (IV. 29.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2022. (V. 30.) rendelet a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2022. (V. 30.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2022. (IX. 30.) rendelet a pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2015. (XI.1.) rendelet módosításáról

13/2022. (XI. 25.) rendelet a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2022. (XI. 25.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2022. (XI. 25.) rendelet az étkezési nyersanyagnormákról és a térítési díjak megállapításáról szóló 14/2008. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2022. (XI. 25.) rendelet a helyi adókról

17/2022. (XI. 25.) rendelet a talajterhelési díjról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2022. (XI. 25.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2022. (XII. 16.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 13/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2023. (II. 15.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2/2023. (II. 15.) rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2023. (III. 03.) rendelet a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2023. (III. 03.) rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló 14/2018. (XIl. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

5/2023. (III. 03.) rendelet a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2023. (III. 31.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017. (Il. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2023. (III. 31.) rendelet a helyi adókról szóló 16/2022. (Xl. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2023. (III. 31.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2023. (IV. 28.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

10/2023. (V. 10.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2023. (V. 26.) rendelet a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2023. (VI. 6.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2023. (VI. 6.) rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2023. (VI. 30.) rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XIl. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

15/2023. (VII. 03.) rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

16/2023. (VII. 03.) rendelet Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2023. (VII. 28.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (Il. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2023. (VII. 28.) rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2020. (VII. 2.) rendelet módosításáról

19/2023. (IX.1.) rendelet a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2023. (X.26.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről

21/2023. (X.26.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2000. (XI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

22/2023. (X.26.) rendelet a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2024. (I.26.) rendelet Zsámbék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Pin It

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria