wrapper

Aktuális


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Mány I. – dolomit” védnevű bányatelken üzemelő külszíni bánya működtetésével és felhagyásával kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó 17439/2015; 72482/2015, valamint FE08/KTF/478-1/2020. számú határozatokkal módosított 21143/2010 ügyszámú és 70665/11 iktatószámú környezetvédelmi működési engedély módosítása tárgyában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás indult. Az eljárással kapcsolatos részletes tudnivalókat, valamint a kapcsolódó iratokat a mellékelt dokumentumok tartalmazzák.

A teljes eljárás ügyintézési határideje:

1. A tárgyi eljárás megindulásának napja az Ákr. 37. § (2) bekezdése szerint: 2024. március 19.
2. Az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése alapján 105 nap.

Az érintettek a kérelembe, valamint annak mellékleteibe a közleményben megjelölt elektronikus címen, továbbá Zsámbék város honlapján tekinthetnek be.

Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóságnál észrevételt tehetnek.

A jelen ügyben érintett az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire vagy amelyre a környezeti hatásvizsgálati eljárásban hozott döntés kihat vagy kihathat, valamint aki vagy amely szervezet az eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt.

A dokumentáció elérhetősége:

https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=dolomit&forras=107&kozzeteve=All


fe_ktf_6824_2_2024_honlap-tajekoztatas-1_alairt.pdf Many_I_KvMe_M_helyszinrajz_2024_03.pdf Many_I_KvMe_M_kornyezetvedelmi_hatasterulet_2024_03.pdf Many_KvME_M_2024_03.pdf Many_KvME_M_kisero_2024_03.pdf

Kép forrása: www.green.it Utoljára frissítve: kedd, 30 április 2024

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria