wrapper

Aktuális


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a QUALCHEM TRADE Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep 0170/4 hrsz., a továbbiakban: Kft.) kérelmére a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a PE-06/KTF/19328-14/2023. sz. határozatával a Kft. székhelyével megegyező, Zsámbék, Új Gyártelep 0170/4 hrsz.-ú telephelyére hulladékgazdálkodási engedélyt adott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozóan, évi 2 496 tonna mennyiségre.

A csatolt határozat a honlapon kívül a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is kifüggesztésre került, az alábbiak szerint:

a közlemény kifüggesztésének időpontja: 2023. június 27.
a közlemény levételének időpontja: 2023. július 12.


Az érintettek a határozatba a
- Zsámbék város honlapján, valamint
- ügyfélfogadási időben, a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán tekinthetnek bele.

Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy a határozattal szemben a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de a környezetvédelmi hatóságnál előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (5) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A jelen ügyben ügyfél az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. Az ügyfél az eljárás során keletkezett iratokba – a környezetvédelmi hatóságnál – az eljárás bármely szakaszában, illetve annak befejezését követően is betekinthet.

Qualchem_trade_hulladekgazdalkodasi_engedely.pdf

Utoljára frissítve: kedd, 27 június 2023

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria