wrapper

Aktuális


HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A 2024/2025-AS NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN


Zsámbék Város Önkormányzata, mint a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha fenntartója a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (!) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szűkséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Szokásos rendben és ütemezésben történhet meg a beiratkozás, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szűkséges feltétlenül megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton ( e-mailben) is eljárhat.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2024. április 23. napján 8:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 16:00 óráig,
2024. április 24. napján 8:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 16:00 óráig,
2024. április 25. napján 8:00 órától 12:00 óráig, 13:00 órától 16:00 óráig.

BEIRATKOZÁS MÓDJA:
- személyesen: 2072 Zsámbék, Rákóczi u.23/ A. Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
- elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap megküldésével az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre Gelentkezési lap letölthető a www.zsambekitunderkert.hu/hirek oldalról)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája.
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
- Elektronikus úton történő jelentkezés esetében a beiratkozáshoz szűkséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor,

ÓVODAI FEL VÉTEL:
Az óvodában a 2024/2025-ös nevelési év 2024. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig tart.
Az óvoda kötelező felvételi körzete: Zsámbék város közigazgatási területe.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.
Az óvodai felvételről az óvoda igazgatója dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének utolsó határnapja 2024. május 31. napja. Az óvodavezetőnek a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján lehet beíratni.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.

Zsámbék Város Önkormányzata

beiratkozas_2024-2025.pdf

Utoljára frissítve: hétfő, 04 március 2024

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria