wrapper

Aktuális


PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LAKOSSÁGI FÓRUM
MEGHÍVÓ
Tisztelt Zsámbéki Polgárok,
Egyházi, Intézményi és Vállalkozásvezetők,
tisztelt Partnerek!
-TRT-10-

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2023. (VIII.31.) és 135/2023. (IX.28.) sz. Kt. határozataival módosított 95/2023. (VII.28.) Kt. határozatával döntött Zsámbék Város Településrendezési tervének módosításáról -10. csomagterv- (továbbiakban TRT 10.), amely a hatályos Településszerkezeti Tervet és Helyi Építési Szabályzatot érinti.

A Zsámbék Város a TRT 10. módosítása több tématerületre vonatkozóan történik, amelyek az alábbiak:

1. projektelem:
Az egyik a Zsámbék, Szomori út melletti 3645/4, 3645/5, 3645/6 hrsz-ú területek (volt laktanya), amelyet innovációs célú fejlesztésre jelölte ki az Önkormányzat, és amelynek területelőkészítő munkái megkezdődtek a Zsámbéki Tudományos és Technológiai Park fejlesztése” című TOP_Plusz-1.1.1-21-PT1-2022-00003 azonosító számú pályázat keretében.
Zsámbék Város Településrendezési Terve (TRT) módosuljon, hogy az innovációs park területe a tervezett csapadékvíztározó, és az elektromos hálózat transzformátor-állomásának műtárgyait is magába foglaló gazdasági területtel bővüljön a 3645/3 hrsz-ú területen, és amelynek északnyugati határa a csapadékvíztároló műtárgy partélétől 4,0 m-re kerüljön kialakításra. (1/a. számú módosítási terület)
Az új beépítésre szánt terület kijelölésével összefüggésben a 0175/3 hrsz-ú területen a zöldterületi kompenzáció kijelölése szükséges az MATRT vonatkozó előírásai figyelembevételével.

2. projektelem:
A „Kék infrastruktúra fejlesztés Zsámbékon a Bicskei utca csapadékvíz elvezetésének megoldásával” projekt készül a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00016 azonosító számú pályázat keretében. A cél az árvizek elleni védekezés részeként a Bicskei utca és a Csap utca vízelvezető rendszerének részét képző árkok és műtárgyak felújítása, cseréje, fejlesztése.
Zsámbék Város Településrendezési Terve (TRT) úgy módosuljon, hogy a Kálvária utca, a mellette tervezett csapadékvíztározó műtárgyát is magába foglaló (V) vízgazdálkodási területtel bővüljön a 1713/2 hrsz-ú területrészen, és amelynek északnyugati határa a csapadékvíztároló műtárgy partélétől jellemzően 4,0 m-re az Angyalárok vízgazdálkodási területének bővítéseként kerüljön kialakításra. Továbbá a mederrendezés érdekében csökken a 772 és 773 hrsz-ú lakóövezeti ingatlanok területe az engedélyezési terv szerint szükséges mértékig.

3. projektelem:
A HÉSZ 104/B. § (5) bek. szerinti Kb-tu-2 jelű övezet és annak területi lehatárolása az alábbiak szerint módosuljon:
-a HÉSZ 104/B. § (5) bek. szerinti előírás kerüljön módosításra az alábbiak szerint: "Az övezet beépíthető telekrésze a közterülettől legalább 3,0 méterre, és a szomszédos telekhatártól legalább 4,0 méterre határolható le."
-a 3367 hrsz-ú ingatlant érintő Kb-tu-2 jelű övezet területét határoló szabályozási vonalnak a (3752) hrsz-ú út torkolatával szembeni konkáv szakasza, amely egy ideiglenes jellegű gépkocsibeállót szabályoz közterületté, kerüljön a Kb-tu-2 jelű övezet területéhez csatolásra. (3. számú módosítási terület)

4. projektelem:
A HÉSZ egészüljön a Vt-16 jelű építési övezet előírásaival, amelyben az alábbi építési feltételek kerüljenek meghatározásra a szabályozási terven már szereplő 30/15 hrsz-ú területre vonatkozóan.

A TRT 10. tervcsomag tervezési anyaga Zsámbéki Város honlapján, a hirdetmények között érhető el, és tekinthető meg.

A Lakossági Fórum ideje:
2023. november 22-én szerda, 15 óra.
A Lakossági Fórum helye:
Zsámbéki, Polgármesteri Hivatal tanácsterem:
2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.


A tervmódosítás partnerségi véleményezése a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 65.§-a előírásainak megfelelően történik. A partnerek észrevételeinek és javaslatának közlésére az alábbi lehetőségek biztosítottak:
a) Lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti a Lechner Tudásközpont által működtett E-TÉR felületre.
b) A lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg elektronikusan vagy papíralapú levélben. Elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell az észrevételeket megküldeni, papíralapú levélben pedig a Zsámbék Város Önkormányzatának a 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. címre megküldve, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvhöz csatolunk, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre, vagy
c) Közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel, amire a lakossági fórumot követő naptól számított 10 napon belül tehet meg.

Az E-Tér felületen történő véleménynyilvánítás első lépése, hogy a partner regisztráljon az Országos Építésügyi Nyilvántartás (továbbiakban: OÉNY) jogosultságkezelő rendszerében (IDM) legalább Magányszemélyként, amennyiben még nem regisztrált felhasználó, és legyen és a rendszerbe bejelentkezzen. Az alábbi linkről letölthető segédletben segítséget talál a regisztrációhoz:
https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/hasznalati_utmutato_-_partnerek_szamara.pdf

Zsámbék, 2023. november 13.

Horváth László polgármester

00 Meghívó TRT-10.pdf 01 Zsambek_TRT_mod_Megalapozo-Alatamaszto_dok_10_cst_partnersegi_szakasz.pdf 02 Zsambek_TSZT_mod_hatarozat_tervezet_10_cst_partnersegi_szakasz.pdf 03 ZSambek_ TSZT_mod_ leiras -hatarozat_1.melleklete_10_cst_partnersegi_szakasz.pdf 04 Zsambek_TSZT_mod_TSZT_M7_tervlap_hatarozat_2.melleklete_partnersegi_szakasz.pdf 05 Zsambek_HÉSZ_mod_rendelet_10_cst_partnersegi_szakasz.pdf 06 Zsambek_HÉSZ_mod_SZT_2_M8_szabtervlap_partnersegi_szakasz.pdf

Utoljára frissítve: csütörtök, 16 november 2023

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria