wrapper

Aktuális

Változtatási tilalom elrendelése

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletével változtatási tilalmat rendelt el. A rendeletet erre a linkre kattintva tekinthetik meg: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/536373

A változtatási tilalom elrendelésének célja

Zsámbék Város Képviselő-testülete 138/2021. (XI. 11.) sz. határozatával elrendelte Zsámbék Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.6.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) módosításának elkészítését az egyes lakó- és településközponti építési övezetek beépítési feltételeinek szigorítása érdekében.

A változtatási tilalom elrendelésének ideje

A változtatási tilalom 2021. november 27-én lépett hatályba, és a HÉSZ-módosítás készítésének időszakára, annak hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig került elrendelésre.

A változtatási tilalom az alábbi területekre terjed ki:

 1. Lke-SZ-3 jelű övezeti besorolású kertvárosias lakóterületek,
 2. Lke-0-3 jelű övezeti besorolású kertvárosias lakóterületek,
 3. Vt-1 jelű övezeti besorolású településközponti területek,
 4. Vt-4 jelű övezeti besorolású településközponti területek,
 5. Zsámbék Város kertvárosias lakóterületeinek az ingatlan-nyilvántartás szerint 999 m2-nél nagyobb területű ingatlanjai, továbbá azon ingatlanok, amelyek területe a telekalakítás eredményeként a változtatási tilalom hatályba lépése előtt vagy alatt meghaladja 999 m2-et.
A változtatási tilalommal érintett területeket a rendelet mellékletét képező térképen tekinthetik meg.

Milyen tevékenységre terjed ki?

A változtatási tilalom alá eső területeken – az Étv. 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
Az Étv. 20. § (7) bekezdése alapján a tilalom nem terjed ki:
 1. a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre:
  „33/A. § (1) egyszerű bejelentéssel történik
  1. a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
  2. műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
  3. az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.”
 2. a korábban gyakorolt használat folytatására,
 3. az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
 4. az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,
 5. a honvédelmi és katonai célú területre,
 6. tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.

Zsámbék, 2021. november 29.

Horváth László
polgármester


Változtatási tilalom elrendelése.pdf

Utoljára frissítve: 2021. november 30., kedd

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria