wrapper

Aktuális

A C&C Property Holding Kft., mint környezetvédelmi engedélyes a Zsámbéki telephelyére vonatkozóan csak nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására kapott a környezetvédelmi hatóságtól engedélyt. Maga a szemétlerakó, mint lerakót a környezetvédelmi hatóság megszűntette, amely jelenleg rekultiválandó szemétlerakó jogi státusszal rendelkezik. A területre ennélfogva újabb kommunális vagy bárminemű hulladékot lerakni hatóságilag tilos. Cégünk a terület rekultivációs területére az engedélyben meghatározott hasznosítási eljáráson átesett anyag kerülhet, amely a hasznosítási eljárás, az érvényes engedély, valamint az érvényben lévő jogszabályok értelmében nem hulladék, hanem, mint rekultivációs anyag kerül felhasználásra a rekultiválandó területen. Engedélyünk és a területtel kapcsolatban kiadott régi hatósági engedélyek egyértelműen kimondják, hogy a terület nem lerakó, vagyis az átlátszó újságírónője a közérdekű adatigényléssel kikért környezetvédelmi hatósági döntéseket helytelenül, szakmaiatlanul értelmezte. Sajnos ezen téves meghatározást az újságírónő a megjelent cikkben még számos helyen használta helytelenül. A terület jelenleg nem lerakóként üzemel, hanem a területen nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység kerül kivitelezésre, amelyből nyert haszonanyaggal a terület rekultivációja kerül megvalósításra, így az újságírónő azon kérdése, hogy az önkormányzat és a jegyző miért járult hozzá a hulladékhasznosítási engedély bővítéséhez a cikk kontextusában értelmezhetetlen. A Natura 2000-re vonatkozó közelség helytálló, azonban ezen terület határa a bezárt szemétlerakó területét sehol és semmilyen formában nem érinti. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezen a területen épített és tervezett szemétlerakó létesítéskor érvényes jogszabályoknak mindenben megfelelt. A terület előző kezelőjének tevékenysége következtében 2016-tól a környezetvédelmi hatóság megszűntette a hulladéklerakó engedélyét, és előírta a terület rekultivációját. A rekultivációs folyamatból cégünk munkába állásáig semmi nem valósult meg, sőt a hulladéklerakón szabad felszínen takaratlanul kommunális hulladék volt található. Ezen takaratlan hulladékok potenciális veszélyt jelentett mind a Natura 2000-es területre, mind Zsámbék településére. A Natura 2000-es területre a szélelhordás következtében fellépő hulladék terítésre, valamint a területen átvonuló, élő és elhordó élővilág okozta fertőzésveszélyre. Zsámbék településre a hulladéklerakón fellépő öngyulladás következtében kialakuló jelentős levegőterhelésre, valamint a szélirány általi szagártalmakra kell gondolni.
Cégünk kapacitást bővítést a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre kérte, amely segítségével előállított rekultivációs anyag felhasználásával a terület hosszú évek óta húzódó rekultivációja mihamarabb kivitelezhető, megszűntetve az előzőekben részletezett környezetvédelmi veszélyforrást.
Cégünk valóban rendelkezik veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó engedéllyel, amely nem a Zsámbéki telephelyre vonatkozik. Az engedély értelmében ezen tevékenységet a termelő telephelyén lehet végezni, hatósági bejelentést követően.
Végezetül felhívnánk a figyelmet egy a környezetvédelem szempontjából kiemelkedő fontosságú tényre, amely a következő. Bármely emberi tevékenység során fellépő környezet átalakulásról szóló szakirodalom, ismeretterjesztő írásban az ember környezetátalakító tevékenysége mellett első helyen szerepel a termelt és okozott hulladékterhelés, helytelen hulladékgazdálkodási tevékenység. Ezen tényt azt gondoljuk senki sem vitathatja. Cégünk az évtizedeken keresztül hulladéklerakásra használt területet kívánja visszaállítani természetközeli állapotba, egybekötni a Natura 2000-es területtel úgy, hogy ezen visszaállításhoz az emberi tevékenység által termelt nem veszélyes inert hulladékot hasznosítja. Vagyis hulladék hasznosítás során nyert másod nyersanyagot használ fel az eredeti állapot visszaállítására, így a helyreállításhoz nincs szükség csakis erre a célra kitermelt nyersanyag kitermelésre további környezetterhelést okozva.

Zsámbék, 2021. január 7.

C&C Property Holding Kft.

Utoljára frissítve: csütörtök, 07 január 2021

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria