wrapper

Aktuális

Zsámbék Város Képviselő-testülete a ………………../……….. sz. határozata, valamint a 14/2017. (XII.04.) számú önkormányzati rendelet 62. § (2) pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé a Zsámbék Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2072 Zsámbék, Magyar u. 20. szám alatti ingatlanban található 11 m2 helyiség bérletére, vérvételi és labordiagnosztikai szolgáltatás céljából.

A kiíró neve:
Zsámbék Város Önkormányzata, 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.

Az eljárás szervezője és lebonyolítója:
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Településüzemeltetési Iroda
2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.

• dr. Wéber Krisztina, Irodavezető E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: 23/565 621
• Fischer Benjámin, Ügyintéző E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.: 23/565 622

A bérlemény helye:
2072 Zsámbék, Magyar u. 20.

A szerződés időtartama:
A helyiség használatára a kiíró szerződést köt 5 év határozott időtartamra bérletére vérvételi és labordiagnosztikai szolgáltatás kialakítására, bérletére és üzemeltetésére.

Bérleti díj:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bérleményre vonatkozó bérleti díjat (75.000.- Ft /hó). A bérleti díj alsó határa 75.000,- Ft/hó, mely tartalmazza a bérlemény közüzemi költségeit.

Az ajánlat előírt tartalmi elemei:
1. ajánlattevő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/ váll. ig. száma, telefonszáma, képviselő neve, beosztása
2. az ajánlattevő igazolása arról, hogy a tevékenység folytatásához szükséges tevékenységi körrel rendelkezik, illetve a pályázat megnyerése esetén tevékenységi körét erre kiterjeszti
3. az ajánlattevő igazolása arról, hogy a tevékenység folytatásához hatósági engedélyekkel és képzettséggel rendelkezik
4. az ajánlattevő kötelezettségvállalása, hogy a helyiséget a tevékenység végzésére (bérletére vérvételi és labordiagnosztikai szolgáltatás) alkalmassá tételéről gondoskodik a saját költségén
5. az ajánlattevő üzleti terve a bérlemény üzemeltetésére, melyben be kell mutatni a tervezett szolgáltatás kialakításának műszaki tartalmát és a tevékenység körülményeit (nyitvatartási időt, a szolgáltatás személyi és infrastrukturális, technológiai feltételeit, esetleges üzemeltetési sajátosságait).
6. az ajánlattevő szerződéskötési képességét igazoló iratok:
- cégkivonat vagy váll. ig. másolata (30 napnál nem régebbi)
- banki igazolás az ajánlattevő számlavezető pénzintézetétől arról, hogy az ajánlattevő számláján „sorbanállás” nincs, fizetési kötelezettségeinek eleget tesz (30 napnál nem régebbi)
- adóhatósági igazolás arról, hogy adótartozása nincs (30 napnál nem régebbi)
- nyilatkozat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró ok fenn nem állásáról
7. megajánlott bérleti díj (Ft/hónap)
8. A szolgáltatás nyújtásának várható kezdési időpontja
9. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy ajánlatát 180 napig fenntartja

A pályázati részvételi szabályok:

A pályázaton az a természetes személy, jogi személy, jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaság, társadalmi szervezet vehet részt, akinek Zsámbék Város Önkormányzata és Intézményeivel szemben, bármilyen jogcímen fennálló, és a pályázati eljárás időpontjában fennálló lejárt tartozása nincs.

Az írásos ajánlatokat feladó nélkül zárt borítékban „PÁLYÁZAT A ZSÁMBÉKI EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN VÉRVÉTELI ÉS LABORDIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS (2072 ZSÁMBÉK, MAGYAR U. 20.) KIALAKÍTÁSÁRA, BÉRLETÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE” címzéssel 2 példányban kérjük benyújtani, személyesen vagy postai tértivevényes küldeményben.

A pályázat értékelésének szempontja:
- A szolgáltatás nyújtásának várható kezdési időpontja
- A bérleti díj összege

Határidők:
- A pályázati felhívás megjelenése: 2020. augusztus 10.
- A bérlemény bejárásának helye, ideje: 2072 Zsámbék, Magyar u. 20., előre egyeztetett időpontban (Telefon: 23/565 622)
- A pályázat és az ajánlattételhez szükséges okiratok hiteles másolatának leadási helye és határideje: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4., 2020. augusztus 19. 10.00 óra
- A pályázat elbírálása: (nem nyilvános) 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. 2020. augusztus 27. 10.00 óra

Ajánlattevő értesítése:
Levélben, az elbírálást követő 5 munkanapon belül.

Szerződéskötés időpontja és további feltétele:
Várhatóan a pályázati anyagok elbírálását követő 30 napon belül.

Pályázat érvényességének feltétele:

A pályázat és a kapcsolódó dokumentumok, igazoló okiratok teljes körű benyújtása, határidőre.

A jelen pályázati kiírás, a kiíró részéről potenciális üzleti partner kiválasztására irányul és nem minősül szerződési ajánlatnak; az érvényes ajánlat, illetve az eredményes pályázati eljárás nem jelent szerződéskötési kötelezettséget a kiíró részéről.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot a kiírásnak megfelelő érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, vagy ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a szerződéstől elállt, vagy a felek megszüntették, vagy felbontották azt, és a kiíró új pályázati eljárást nem folytat le, a kiíró jogosult a megállapított sorrend szerint a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni.

Az ajánlati kötöttség lejárta utána kiíró új pályázati eljárást folytathat le.

Zsámbék, 2020.08.10.

Horváth László
polgármester

Utoljára frissítve: 2020. augusztus 10., hétfő

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria