wrapper

Aktuális

Szent István napján az Öregtemplomnál tartott ünnepi szentmisét követően a település kitüntető címeinek átadására került sor.
Zsámbék Város Önkormányzata posztumusz posztumusz Díszpolgári Címet adományozott Dr. Meggyes Bálint részére, Köz Szolgálatáért Díjban részesítette Bors Attilát a közösség érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként, Helmeczi Sándorné Pedagógiai Díjat vehetett át. Russói Tamás a Zsámbék Kultúrájáért Díjat érdemelte ki, Némethné Várszegi Anikó és Németh László kitüntető oklevélben részesült közösségi munkája elismeréseként, Valter Ilona pedig Pro Urbe díjat kapott a városért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. Gratulálunk a díjazottaknak!

Dr. Meggyes Bálint - posztumusz Díszpolgári cím

Dr Meggyes Bálint Zsámbék gyermeke volt a szó legmélyebb értelmében. Zsámbékon nőtt fel, itt járt általános iskolába, innen járt a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Katolikus Gimnáziumba és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre Budapestre. Itt kezdte el orvosi munkáját átvéve édesapja prakszisát és sok éven át továbbra is a régi szülői házban lakott, amikor a móri és a székesfehérvári kórházak urológiai és sebészeti osztályain, valamint más körzeti orvosi munkakörökben dolgozott és megszerezte a sebészeti szakképesítést. Több mint 23 éves kenyai orvosi missziója után ismét Zsámbékon találta meg otthonát, ahol haláláig folytatta önfeláldozó segítő és beteggyógyító munkáját.
Egyéniségének kialakításában a családon kívül meghatározó volt a Pannonhalmi Gimnázium szellemisége. Az elhivatott és karizmatikus bencés tanárok az „imádkozz és dolgozz” elv jegyében nevelték diákjaikat, akik közül sok lett kiváló mérnök, tanár vagy orvos. A vallásos háttér mellett a legmodernebb tudományos ismereteket közvetítették diákjaiknak, aminek nagy hasznát látták tanulmányaik és életük során.

Bors Attila - Köz Szolgálatáért Díj

Zsámbék Város Önkormányzata Bors Attilát a közösség érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként Köz Szolgálatáért Díjban részesítette.
Bors Attila élete gyermekkora óta szorosan a Zsámbéki Sport Klubhoz kötődik. Hosszú évekig játékosként, majd edzőként, jelenleg pedig az egyesület elnökeként tevékenykedik.
Vezetői tevékenysége alatt számos szervezeti újítás, infrastrukturális fejlesztés, illetve jelentős sportsikerek és elismerések fűződnek a nevéhez.
A fejlesztéseknek is köszönhetően az igazolt játékosok száma évről-évre nő, az egyesület tagsága jelenleg már közel 200 főt számlál.
Rekordot jelentő számban indítanak csapatokat különböző tornákon és bajnokságokban, jelenleg 8 utánpótlás csapat, 2 felnőtt és egy öregfiúk csapat képviseli a zsámbéki színeket.
A folyamatos fejlődés a sportsikerekben is meghozta gyümölcsét. A számos utánpótlás siker mellett kiemelt jelentőségű a felnőtt csapat kétszeres bajnoki címe, Bors Attila sikeres vezetői tevékenysége, az egyesületért napi szinten tett áldozatos társadalmi munkája elismeréseképpen a Komárom-Esztergom Vármegyei sportszakma a 2020/21 és a 2021/22-es bajnoki évadban „az év sportvezetőjének” választotta.

Russói Tamás - Zsámbék Kultúrájáért Díj

Russói Tamást egy évtizedes, Zsámbék kulturális életében kifejtett kitartó és lelkes munkája elismeréseként – Zsámbék Város Önkormányzata - Zsámbék kultúrájáért díjban részesítette.
A Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület létrehozásakor az volt a szándék, hogy a kistérség természeti és kulturális értékeit ápolják és szélesebb körben megismertessék, a Zsámbéki-medence településeinek önkormányzatait idegenforgalmi feladataik teljesítésében segítsék. Tagjai között 9 önkormányzat, 1 kistérségi Tourinform iroda, 9 egyesület, 27 vállalkozás és 38 magánszemély található.
Az Idegenforgalmi Egyesület vezetését és a Nyári Színházat– Mátyás Irén halálát követően – Russói Tamás vette át. A hagyományokat megtartva újította meg az elmúlt 10 évben a Nyári Színház programsorozatait, új helyszínekkel, új programokkal kiegészítve az addigiakat. A pályázati lehetőségeket kihasználva, a közönség igényeit monitorozva igyekszik olyan előadásokat hozni városunkban amelyek építik és nészerűsítik a települést. Az ő vezetése alatt sikerült európai uniós támogatás segítségével információs táblarendszert kihelyezni infópontokkal és irányítótáblákkal, melyek a tájékozódást segítik. Megtörtént a lámpamúzeum akadálymentesítése, 3D-s termékfejlesztés keretében pedig megújult a honlapon és mobilapplikáción keresztül is elérhető a Romtemplom virtuális modellje, melyen érdekessége, hogy a szabad szemmel már nem látható részekre is rá lehet közelíteni. A városi rendezvények szervezésében is aktívan részt vesz, hol eszközökkel, hol szervezési feladatokban, vagy adott esetben a szállások biztosításában számíthatunk munkájára.

Helmeczi Sándorné – Pedagógiai díj

Zsámbék Város Önkormányzata Helmeczi Sándornét pedagógiai munkája elismeréseként Pedagógiai díjban részesítette. Helmeczi Sándorné 1980-ban végzett Zsámbékon, az Esztergomi Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozatán, mint tanító. 2007-ben Közoktatási vezető szakképesítést szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1984 óta dolgozik intézményünkben. Kétéves tanítói munkája után szakvezetői feladatokkal bízta meg akkori igazgatója. 15 éven át mentorálta a tanítói szakos főiskolai hallgatókat.
Igazi „tanító néni”, tanítványai rajongva szeretik, a szülők maximálisan tisztelik.
1994-től alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként tevékenykedett. Közel 7 évig fogta össze az alsós tanítókat.
Intézményvezető-helyettesi feladatokat 2001 óta lát el. Irányítása alá tartozik az alsó tagozat, a napközi, valamint a gyógypedagógiai összevont csoportok is.

Némethné Várszegi Anikó és Németh László – kitüntető oklevél

Zsámbék Város Önkormányzata közösségi munkája elismeréseként Némethné Várszegi Anikót és Németh Lászlót kitüntető oklevélben részesítette.
2008-ban költöztek Zsámbékra, mikor Lizi lányuk született. Beleszerettek a településbe és Anikó a közelmúltban úgy fogalmazott, hogy „nem szívesen mozdul ki innen, ha nem muszáj, mert itt mindent megtalál, ami kell. Olyannyira beilleszkedtek a város életébe, hogy amit nem találtak meg, azt kitalálták. Így Anikó nevéhez kötődik az adventi ablakok szervezése és a mára már szinte országos hírnévre szert tevő mézeskalács kiállítás kitalálása és lebonyolítása is, melynek létrehozásával egyrészt hagyományt, másrészt közösséget teremtettek.
Férje László mindenben segítője a szervezésnek, mondhatjuk, hogy közös projektjeik ezek.

Valter Ilona – Pro Urbe Díj

Valter Ilonát a városért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Zsámbék Város Önkormányzata Pro Urbe díjban részesítette.
Valter Ilona Doktori címét 1967-ben védte meg. Tudományos fokozatot 1998-ban szerzett az Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon című kandidátusi disszertációjával.
Régészeti pályafutását a Zalaegerszegi Göcseji Múzeumban kezdte 1962-ben. Zala megye első régészeként, majd 1964-től az Országos Műemléki Felügyelőségen és annak jogutód intézményeiben dolgozott régészként és főosztályvezető helyettesként. Innen vonult nyugdíjba 2000-ben.
1962-től folyamatosan végzett régészeti és műemléki falkutatásokat, főleg egyházi műemlékeken. Érdeklődését kezdettől az egyházi emlékek: román kori, gótikus templomok, elpusztult szerzetesi monostorok kutatása határozta meg.
Valter Ilona a premontrei renddel is kapcsolatba került. 1986 és 1992 között hitelesítő feltárást végzett a zsámbéki premontrei prépostsági romtemplomban és környékén. Tisztázódott a korai építéstörténet és feltárásra került 465 középkori sír. E fontos ásatás eredményeinek feldolgozása még fontos feladata lesz a régésznek.
Kutatásait magyar és nemzetközi szakfolyóiratokban és önálló kötetekben publikálja, így készült el a „Tekintsd e művet Isten” című kötet, mely a zsámbéki premontrei templom és kolostor történe.

Valter Ilona könyvében bemutatója az Ars Sacra héten, szeptember 23-án szombaton lesz a KSZJ Iskolaközpont aulájában. A könyvet bemutatja Romhányi Beatrix művészettörténész.

Utoljára frissítve: kedd, 22 augusztus 2023

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria