Belépés

>Regisztráció

Keresés a weboldalon

A portál megjelenítéséhez szükséges illetve kompatibilis böngészők:

 

_

Mozilla Firefox 3.0.13 vagy újabb verziójú, valamint Internet Explorer 7.0 vagy újabb verziójú böngésző.

Letöltések:

http://www.mozilla-europe.org/hu/

http://www.microsoft.com
/hun/upgrade/

 

Az Adobe PDF dokumentumok megjelenítéséhez szükséges olvasó program letöltése:


Letöltés magyar Windows XP rendszerhez, Adobe Reader 7.0.9

 

Letöltés nyelv és Operációs rendszer, valamint Adobe Reader verzió választássalPDF dokumentumok megnyitására használható olvasó program,
FOXIT READER

Időjárás

Időjárás előrejelzés

 

 

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala. Az oldalon található nyomtatványok, dokumentumok kizárólag magáncélra használhatók fel.

BUDAVIDÉK ZÖLDÚT SZÖVETSÉG

www.budavidekzoldut.hu

Van egy álmunk, ezért közhasznú szervezetet alakítottunk azzal a céllal, hogy a Zsámbéki-medencében élők számára sétára és kerékpározásra alkalmas útvonalakat tárjunk fel egy-egy település körül és a szomszédos települések között.

Eddigi munkánk eredményeképpen javasolt útvonalaink összes hossza 85 km, melyek közül a Google rendszerben ábrázolt térkép segítségével hosszabb-rövidebb túraútvonalak választhatók.

Megújuló belváros


Meghívó és Előterjesztések 2014. 04. 24. KT

Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én, (csütörtökön) 18 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó rendes ülésére.

Tovább olvasom ⇒


TESZEDD!

Tisztelt Lakosság

 

Május 10-én, szombaton, csatlakozva az országos TeSzedd! Mozgalomhoz Te-is-Szedd,Zsámbék!2014 névvel városi önkéntes szemétgyűjtési akciót szervezünk. Az akció különlegessége, hogy az időpontja idén egybeesik az európai tisztasági nappal, így ezen a napon nemcsak Magyarország, hanem egész Európa környezettudatos lakossága egy időben gyűjti össze a közterületeken, parkokban, erdőkben "elhagyott" hulladékot.

 

Az akcióhoz bárki csatlakozhat nevének és elérhetőségének megadásával (telefon, email) az Önkormányzat bármely elérhetőségén. Jelentkezhetnek baráti társaságok, közösségek, akár az általuk kiválasztott helyszín megadásával.

 

Aki nem tud részt venni a programon, közvetlen lakókörnyezete rendbetételével is segítheti az akció eredményességét.

 

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek fontos a tiszta környezet és a természeti értékek megőrzése!

 

Zsámbék Város Önkormányzata

Tovább olvasom ⇒


Fontos tudnivalók a 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!


A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

 

Beiratkozás ideje: 2014. május 6-tól - 2014. május 8-ig

Délelőtt: 8.00 órától - 12.00 óráig

Délután: 13.00 órától - 17.00 óráig

Beiratkozás helye: Zsámbéki Tündérkert Óvoda

Zsámbék, Rákóczi u.23/A.

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímbejelentője,

TAJ-kártyája, oltási kiskönyve,

-          a szülő személyi igazolványa, illetve lakcímbejelentője,

-          munkáltatói igazolás aktív munkaviszonyról.

 

Ezúton szeretnénk a Kedves Szülők figyelmét felhívni, hogy azoknak a gyermekeknek, akik az ötödik életévüket 2014-ben betöltik, kötelező napi négy órában az óvodai nevelésben a nevelési év kezdő napjától / szeptember 1./ részt venni.

 

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

 

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követően dönt az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Zsámbék Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

 

 

Szabóné Mayer Valéria                                                                                            
óvodavezető

Tovább olvasom ⇒


Értesítő tüdőszűrésre

A vizsgálat:

helye: Művelődési Ház (Zsámbék, Etyeki u. 2.)

ideje: 2014. május 6 - 2014. május 14.

délelőtt: 8.00 - 14.00 óráig: kedd, csütörtök, péntek

délután: 12.00 - 18.00 óráig: hétfő, szerda

Személyi igazolványát, TAJ kártyáját, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával.

 

2014. január 1-től az alábbiak szerint módosul a tüdőszűrések rendje:

1.A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet 2014. január 1-től hatályos módosulása értelmében - a javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán, országosan - már nem a lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik a kötelező szűrés.

 

Ezek a következők:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. § (3) bekezdése szerinti hajléktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;

d) a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;

e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján tevékenykedő személyek, ha hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;

f) a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;

g) a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;

h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;

i) az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;

j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó- és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói 18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.

 

2.A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló rendelet szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük. A törökbálinti kórház számára szóló csekkel biztosítani tudjuk a tüdőszűrés helyszínén, hogy a lakosság alkalmassági vizsgálat céljából is igénybe vehesse a helyi tüdőszűrő állomást, a településen befizethesse a díjat, és a vizsgálat eredményéről néhány napon belül szakorvosi leletet kapjon.

 

3.Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló rendelet ért

Tovább olvasom ⇒


Hirdetmény - Az általános iskolai beíratásról

A 2014/2015. tanévre történő beíratás időpontja:

 

2014. április 28. (hétfő) 8-18 óra között

2014. április 29. (kedd) 8-18 óra között

2014. április 30. (szerda) 8-18 óra között

Tovább olvasom ⇒


Tájékoztató a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési választással kapcsolatban

Helyi Választási Iroda

Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.

Elérhetősége: 23/565-617

Vezetője: dr. Malik Dean jegyző

 

Zsámbék településen az alábbi négy szavazókör működik a választás napján:

1. sz. szavazókör:          Művelődési Ház 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.

2. sz. szavazókör:          Régi Óvoda 2072 Zsámbék, Magyar u. 5.

3. sz. szavazókör:          Zichy Miklós Általános Iskola 2072 Zsámbék, Honvéd u. 4.

4. sz. szavazókör:          Zichy Miklós Általános Iskola 2072 Zsámbék, Honvéd u. 4.

Valamennyi szavazóhelyiség akadálymentesített.

 

Külképviseleti névjegyzék:

A szavazás napján külföldön tartózkodók 2014. március 29. napján 16.00 óráig kérhetik felvételüket a tartózkodási hely szerinti ország külképviseleti névjegyzékére, illetve módosíthatják, visszavonhatják kérelmüket.

 

Átjelentkezés:

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodók (Magyarország területén) átjelentkezésüket úgy kérhetik, módosíthatják, vonhatják vissza, hogy az 2014. április 4. napján 16.00 óráig megérkezzen a helyi választási irodához.

Mozgóurna:

Mozgásában gátolt, illetve korlátozott személy mozgóurna iránti kérelmét 2014. április 4. napján 16.00 óráig helyi választási irodához, a szavazás napján 2014.április 6. napján 15.00 óráig ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be írásban, melynek névjegyzékén szerepel.

 

Kérelem nyomtatványok a Helyi Választási Irodában beszerezhetőek, illetve a valasztas.hu oldalon letölthetőek.

Helyi Választási Iroda

Tovább olvasom ⇒


Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési képviselő választással összefüggésben

Szavazás a szavazóhelyiségben

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges okmányokat vigye magával a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket.

Ha a szavazásnak nincs akadálya a választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapo(ka)t és  az átvételt aláírással igazolja.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

 

Szavazás mozgóurnával

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai viszik ki - a szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igényelhetnek, akik:

-          mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,

-          vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát 2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2014. április 6-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben "hagyományos módon" nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

 

Szavazás módja és ideje

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

A szavazás április 6-án (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart.

A törvény értelmében a 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

19.00 óra után már nem lehet beállni a sorba.

 

 

Helyi Választási Iroda

Tovább olvasom ⇒


Bölcsődei beíratás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Zsámbék Város Önkormányzatának fenntartásában működő Apróka Bölcsődébe a 2014/2015-ös nevelési évre jelentkezni:

 

2014. május 5-tól -7-ig, de.8 órától - du.4 óráig lehet.

 

A beiratkozás helye: Zsámbéki Apróka Bölcsőde

Zsámbék, Diófa utca. 2.

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímbejelentője,

TAJ - kártyája, oltási kiskönyve,

-          a szülő személyi igazolványa, ill. lakcímbejelentője,

-          munkáltatói igazolás aktív munkaviszonyról.

 

Maráczi Istvánné

Bölcsődevezető

Tovább olvasom ⇒


Pályázati felhívás - ingatlan értékesítésre (825/18)

Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) nyilvános pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező Zsámbék, 825/18 hrsz-ú belterületi pince ingatlant.

Tovább olvasom ⇒


Pályázati felhívás - ingatlan értékesítésre (3598)

Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) nyilvános pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező Zsámbék, 3598 hrsz-ú külterületi zártkerti ingatlant.

Tovább olvasom ⇒


Pályázati felhívás - ingatlan értékesítésre (3603)

Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) nyilvános pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező Zsámbék, 3603 hrsz-ú külterületi zártkerti ingatlant.

Tovább olvasom ⇒


Pályázati felhívás - könyvelő

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zsámbéki Polgármesteri Hivatala gazdasági iroda könyvelő munkakör betöltésére.

Tovább olvasom ⇒


Felhívás

Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 176. §-a alapján azon választópolgár szavazhat, aki igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

 

Tájékoztatom, hogy a személyazonosság igazolására az alábbi okmányok alkalmasak:

  • személyi azonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Tovább olvasom ⇒


Pályázati felhívás - Városi Tulajdonosi és Igazgatási Iroda irodavezető

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Városi Tulajdonosi és Igazgatási Iroda Városi Tulajdonosi és Igazgatási Iroda irodavezető munkakör betöltésére.

Tovább olvasom ⇒


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket az óvodai nyári zárás fenntartói döntés alapján született időpontjáról:

 

2014. július 7-től - 2014. augusztus 1-ig zárva tartunk.

Nyitás: 2014. augusztus 4-én.

 

A nyári zárva tartás alatt indokolt esetben - amennyiben az arra rászoruló szülő gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani, az óvodavezetőhöz május 20-ig benyújtott írásos kérelemre - ügyeletet biztosítunk.

 

Zsámbék, 2014. március 17.

 

Szabóné Mayer Valéria

óvodavezető

Tovább olvasom ⇒


Tájékoztatás - A kerti hulladék ártalmatlanítása

Zsámbékon a kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

A szervezett hulladékszállításba bekapcsolt területeken a kerti hulladék elszállítása a hulladékszállítást végző szolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákokban elszállíttatható.

Tovább olvasom ⇒


Tájékoztatás

Budakeszi Járási Hivatal elérhetősége

Budaörsi Kormányablakban intézhető ügykörök frissített listája.

Tovább olvasom ⇒KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

ESTIVIL KFT.

fax: 06-33/599-106

telefon: 06-33/599-105 (üzenetrögzítő)

e-mail:estivilkft@gmail.com

Tovább olvasom ⇒ELBIR - Az internet veszélyei

Az internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A gyermek és fiatalkorúak védelme az Internet káros tartalmaival szemben egyre fontosabb és aktuális kérdés napjainkban. A tisztességes weboldalak mellett találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis információkat, vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésre káros tartalmakat, így pornográf és erőszakos tartalmú információkat közölhetnek.

Tovább olvasom ⇒


Tájékoztatás Vészhelyzeti Értesítési Szolgáltatás (VÉSZ) elérhetőségéről

Tisztelt Lakosság!

 

Az elmúlt időszakok időjárás okozta veszélyhelyzetei egy hatékony megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, célzott tájékoztatására.

 

Okostelefonokra és táblagépekre készített bárki által ingyenesen elérhető alkalmazást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.


A rendszer segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úticéljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.

Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről kér azonnali értesítést mobileszközére.

A 21. század elvárásainak megfelelő veszélyhelyzeti tájékoztató rendszer a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a Microsoft Magyarország Kft.-vel közös fejlesztés révén valósult meg.


Az alkalmazás bárki által, ingyenesen letölthető itt:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer

Tovább olvasom ⇒Családi szolgáltatások /pedagógiai-, családi konzultáció és tanácsadás, családterápia/

Vezető neve: Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna

Bejelentkezés telefonos egyeztetéssel: 06/20-512-81-44

Cím: 2072 Zsámbék, Szilágyság u. 5. sz.

E-mail: kisszsuzsa@t-onlie.hu

Honlap: www.családterápia.com

Tevékenységi területek részletezése:


gyermekvállalás, szülésre és szülőségre felkészítés, feldolgozatlan abortusz,

generációk közötti konfliktusok,

sikeres párkapcsolat, párkapcsolati zavar, válás,

gyermeknevelési kérdések, magatartás problémák (gyógyszer nélküli kezelés),

krónikus (hosszantartó) betegségek a családban, depresszió..stb.,

szülő/pár/gyermek/családtag elveszítése, elhúzódó gyász,

nehezen fékezhető agresszió, erőszak, bántalmazás.

 

Egyéb:

családfa készítése,

egyes esetekben a család otthonában végzett konzultáció és terápia is lehetséges.

Tovább olvasom ⇒


Magyar Kémény Kft.

Értesítjük, hogy a 2012. évi XC. törvény, 63/2012. (XII.11) BM rendelet és 347/2012 (XII.11) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül - a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollégáink 2014. március 1. és szeptember 30. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Tovább olvasom ⇒


Helyi adókkal kapcsolatos időszerű teendők az adóév elején!

Zsámbék Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy Zsámbékon bevezetett Építményadóban, Telekadóban, Magánszemélyek kommunális adójában (kivetéses jellegű adók) az adókötelezettség keletkezését, (változását), illetve megszűnését követő 15 napon belül az adóhatóság által rendszeresített adóbevallási és bejelentési nyomtatványokon kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság felé.

Az Adózás rendjéről szóló (Art.) 2003. évi XCII. tv. 23.§. (1) bekezdése értelmében

az adóbevallás (bejelentés, változás-bejelentés) benyújtási határideje:

az adókötelezettség keletkezésétől számított 15. nap, vagyis (legkésőbb)

a változást követő adóév január 15. napja.

Tovább olvasom ⇒


Pályázati felhívás - "Az én iskolám"

A Pest Megyei Kormányhivatal művészeti versenyt hirdet három kategóriában, általános- és középiskolás diákok számára.

I. kategória: alsó tagozatos diákok

II. kategória: felső tagozatos diákok

III. kategória: középiskolás diákok (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)

Tovább olvasom ⇒


Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Zsámbék Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

Tovább olvasom ⇒A helyi választási iroda vezetőjének 1/2013.(VII.29.) határozata

Zsámbék város területén a 2014. évi általános országgyűlési választáson alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (l) bekezdése alapján e határozat mellékleteként állapítom meg.

Tovább olvasom ⇒


2014. április 23.

Béla

 

 

Választási
információk
http://www.mizsambekunk.hu/

A ZSÁMBÉKI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET, és a MI ZSÁMBÉKUNK elektronikus újság közös honlapja

Hírek a Zsámbéki -medencéből

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület
weblap

-*-
Romtemplom panoráma képek.


-*-

ZSÁMBÉKI
NYÁRISZINHÁZ
weblap

Programajánló

Tekintse meg a Zsámbéki Romtemplomot!

Cím: Corvin J. u.
Tel.: 06 20 501 6407

A késő román-kora gótikus, romjaiban is fenséges bazilika és a falai között működő kőtár egész évben várja vendégeit. A templom az 1220-as években épült, kezdetben a premontreiek, Mátyás király idejétől a pálosok kezelésében működött. Sorsát az 1763-as földrengés pecsételte meg. A Kőtár állandó kiállítása felidézi a templom és a régi korok emlékét. Tetejéről páratlan kilátás nyílik a Zsámbéki-medencére.

nyitva tartás

Téli nyitva tartás:
november 1-től március 31-ig

 
hétfő: szünnap
kedd-vasárnap:     10-16 óra

 
Nyári nyitva tartás:
április 1-től október 31-ig
 
hétfő: szünnap
kedd-vasárnap:     10-18 óra

 

 

 

 

Tekintse meg a Zsámbéki Lámpamúzeumot!
 

Cím: Magyar u. 18.

 

e-mail: lampamuzeum@gmail.com

Tel.: 06 20 502 6682

 

A múzeum alapja Borus Ferenc magángyűjteménye. Jelenlegi helyén 1979-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Több, mint 1000 világítóeszközt mutat be, ezzel a Guiness rekordok könyvébe is bekerült. A hangulatos parasztházban a lámpák mellett régi használati eszközök is megtekinthetők az udvaron.

Nyitva tartás:

(április 1-től október 31)

 

hétfő: zárva

 

kedd-vasárnapig: 10 - 18 óráig

 

(november 15-től március 31-ig)

 

hétfő: zárva

 

kedd-vasárnapig: 10 - 16 óráig

 

Tekintse meg a Szent Vendel Domborműves Népi Lakóházat!

Cím: Bicskei u. 12.

 

Tel.: 06 23 341 831

 

A lakóházat a környék egyik leggazdagabb állattartója, Melchior Keller építtette 1740 táján, aki az első sváb betelepítési hullámmal érkezett Zsámbékra.  A tájház nevét a homlokzatán látható, a pásztorok védőszentjét ábrázoló domborműről kapta.  A gyűjtemény a különleges, kézzel festett sváb bútorokon kívül használati eszközöket és viseleteket is bemutat. A falakat Zombori Imre helytörténész régi zsámbéki fotói díszítik.

 

TÉLI NYITVA TARTÁS
október 1-március 31-ig
 
Minden hónap 2.hétvégéjén a Nyitott Múzeumok Hétvégéjén
szombat            10-16 óra
vasárnap           10-16 óra
 
Ettől eltérő időpontban bejelentkezés a 06 23 341 831-es telefonszámon.
 
 
NYÁRI NYITVA TARTÁS
április 1-től szeptember 30-ig
 
Minden hónap 2.hétvégéjén a Nyitott Múzeumok Hétvégéjén
szombat            10-16

Testvértelepüléseink Homoródszentpál, Homoródszentpéter, Recsenyéd, Városfalva. ___________ Homoródszentpál és Homoródszentpéter honlapja az alábbi címre kattintva érhető el:
www.homorodvalley.ro

Testvérvárosunk Wettenberg honlapja az alábbi címre kattintva érhető el:
www.hessennet.de/wettenberg