Nyomtatás

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok‚ illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye‚ munkabére‚ és rendszeres juttatásai‚ valamint költségtérítése‚ az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2015. évben
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma:125,5 fő
2015. évi személyi juttatások előirányzata:311.797,-eFt
Önkormányzati átlagbér:207,-eFt/fő/hó
Polgármester és alpolgármesteréves bérelőirányzata: 7.269,eFt
éves költségtérítés előirányzata: 1.090,-eFt
polgármester egyéb juttatása: 200,-eFt /év (cafetéria)
Képviselőkéves tiszteletdíj előirányzata: 7.671,-eFt
Polgármesteri Hivatalvezetőinek bér előirányzata: 20.896,-eFt
átlagilletmény: 257,-eFt/fő/hó
köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200,-eFt/fő/év
egyéb foglalkoztatottaknak étkezési hozzájárulás 8,-eFt/fő/hó
éves közlekedési költségtérítés 800,-eFt
2014. évben
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma:155 fő
Éves személyi juttatások előirányzata:296.997,-eFt
Önkormányzati átlagbér:160,-eFt/fő/hó
Polgármester és alpolgármesteréves bérelőirányzata: 10.432,eFt
éves költségtérítés előirányzata: 510,-eFt
polgármester egyéb juttatása: 200,-eFt /év (cafetéria)
Képviselőkéves tiszteletdíj előirányzata: 7.671,-eFt
Polgármesteri Hivatalvezetőinek bér előirányzata: 20.590,-eFt
átlagilletmény: 220,-eFt/fő/hó
köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200,-eFt/fő/év
egyéb foglalkoztatottaknak étkezési hozzájárulás 8,-eFt/fő/hó
éves közlekedési költségtérítés 800,-eFt